Integration helt enkelt.

Integration helt enkelt.

Integration helt enkelt.

Jobba här!

Integration helt enkelt

Integrera betyder förena och det är just det integreras konsulter är experter på.

Vi förenar och knyter ihop din organisations informationsflöden och säkrar din informationsförsörjning.

Integration när den är som bäst.

Vår vision

Integrera ska vara marknadsledande i Norden på integrationslösningar. 

Integration när den är som bäst

Integrera jobbar uteslutande med integration och våra konsulter är specialiserade på att snabbt och effektivt hitta de bästa integrationslösningarna för kundens behov.

Affärsidé

Genom att knyta till sig marknadens bästa integrationskonsulter blir vi de verkliga experterna. Med lång erfarenhet och en bredd som täcker hela integrationskedjan kan vi erbjuda snabba punktinsatser och komplexa helhetslösningar.

Engagemang

Integreras konsulter har ett starkt engagemang och driv och som företag är vi snabbfotade, nyfikna och innovativa. Vi lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar att växa som individ samtidigt som vi samlas kring vårt gemensamma intresse att bygga smarta och förvaltningsbara integrationslösningar.