Integration helt enkelt.

Integration helt enkelt.

Integration helt enkelt.

Jobba här!

Integration helt enkelt

Integrera betyder förena och det är just det integreras konsulter är bäst på.

Vi förenar och knyter ihop din organisations informationsflöden.

Det är faktiskt det enda vi sysslar med.

Vår vision

Integrera ska vara marknadsledande i Norden på integrationslösningar.

Integration helt enkelt

Integrera jobbar enbart med integration och våra konsulter är helt specialiserade på SOA och kan därför snabbt och effektivt hitta de bästa integrationslösningarna för kundens behov.

Affärsidé

Genom att knyta till sig marknadens bästa integrationskonsulter blir vi de verkliga experterna. Med lång erfarenhet och en bredd som täcker hela integrationskedjan kan vi erbjuda snabba punktinsatser och komplexa helhetslösningar.

Engagemang

Vi har ett engagemang som saknar jämförelse. Som företag är vi snabba och hungriga. Varje enskild konsult har ett starkt driv och engagemang, samtidigt som företaget bygger på att alla samlas kring kompetenskärnor för att utbyta erfarenheter.