Test | integrera

Test

Integrera har lång erfarenhet av att verifiera integrationslösningar och vi vet hur viktigt det är att snabbt och effektivt kunna verifiera en lösning för att realisera en vision.

Vi hjälper dig att hantera din testkomplexitet

Att kunna utveckla delar av en lösning separat är inte något unikt för integrationer. Med flera inblandade parter så tilltar dock komplexiteten. Integrationslösningar finns för att olika delar ska kunna utbyta information med varandra utan att känna till interna detaljer. Om tillgängligheten på det externa systemet är låg, eller om den kanske inte ens finns framtagen än - så är det oerhört värdefullt att kunna simulera detta på ett verklighetstroget vis.

Virtualisering

Att verifiera distribuerade lösningar medför en ny och en högre grad av komplexitet eftersom flera system är inblandade, vilket kräver att alla inblandade parter finns tillgängliga för att kunna verifiera informationsflödet fullständigt.

Med virtualisering - dvs att simulera de externa systemen - så minskar vi denna komplexitet samtidigt som vi säkerställer kvaliteten på lösningen. En miljö som virtualiserar en part i informationsflödet kan dessutom användas för att simulera olika tekniska scenarion som långa svarstider etc.

Detta kan ha stora vinster på det “totala systemets” tillgänglighet samtidigt som det ger en möjlighet att verifiera komplicerade scenarion. Kontinuerlig integration Kontinuerlig integration och verifiering används inte enbart för de enskilda systemen. Även integrationsplattformen kan anses vara ett system som andra och bör därför kontinuerligt verfieras. Med de fördelar en agil arbetsmetodik medför genomför vi integrationstestning på plattformen och säkerställer därigenom hela organisationens informationsförsörjning.

Bredd och erfarenhet ger effektivitet

Verifiering av att information mottagits korrekt av ett system kan liknas vid detektivarbete. Hur verifierar vi att information som tagits emot har behandlats av det mottagande systemet. Med den bredd och erfarenhet som våra konsulter har så har vi sätt att kunna verifiera informationen “på insidan”.

Förvaltningsbar integration

På Integrera vet vi att nyckeln till en lyckad och väl fungerande integrationslösning är att den kan verifieras på ett kontinuerligt och automatiskt sätt. Detta är en av hörnstenarna när det gäller att förvalta en organisations integrationer på ett effektivt sätt. Kontinuerlig och automatisk verifiering skapar den trygghet som varje organisation behöver för att kunna förändras i den takt som önskas.