Krav | integrera

Krav

Utgångspunkten för systemutveckling är alltid verksamhetens behov. Att fånga upp rätt krav från verksamheten är därför grunden i varje lyckat utvecklingsprojekt. Att korrekt tolka verksamhetskraven till integrationsspecifika krav kräver erfarenhet och är nyckeln till en lyckad integrationslösning.En erfaren kravanalytiker hjälper till att bryta ned verksamhetens tankar till tydliga kravspecifikationer med koppling till verksamhetens behov. Kravställning på en integrationslösning kretsar främst runt information, vilken information, vid vilken tidpunkt, till vilken kvalitet och hur skall verksamheten bli notifierad om händelser runt integrationsstödet i en framtida förvaltning.Skrivna User Stories kan vägleda i att kravställningen blir rätt eftersom det blir tydligt vad det egentliga behovet är. Kompletterat med ett tydligt informationsbehov möjliggörs att rätt krav ställs på framtagningen av en ny eller förändrad integrationslösning. Integrationkrav skiljer sig ofta från vanliga systemkrav då de ofta spänner över många system. Integrationskrav består av integrationskontrakt i en första version, informationsmappning innehållande mappning, översättningar, skillnader i dataformat och identifiering av värdemängder per informationsobjekt. Kompletterade med krav runt icke-funktionella områden så som prestanda, driftsäkerhet och krav från förvaltningsorganisationen. Att se påverkan av integrationskrav i en komplex integrationslösning och ta fram lämplig kravdokumentation tillhör en av våra kärnkompetenser.