Information | integrera

Information

Att lyckas med integrationsprojekt handlar mycket om att lyckas med kommunikationen mellan berörda parter. Ett kraftfullt verktyg för att undvika missförstånd är att ha tydliga definitioner av begrepp och informationsstrukturer.

Informationsmodellerna blir det ramverk på vilka man stödjer arbetet i allt från kravställning och planering till implementation och dokumentation. Man måste definiera informationsentiteter så att alla talar samma språk och skapa flexibla informationsstrukturer som kan överleva förändringar.

Ett sätt att definiera den information som ska integreras är att utgå från de begrepp man har i sina verksamhetsprocesser och identifierar den information som flödar in och ut ur de olika delprocesserna. Alla delprocesser måste definiera sin information i detalj, i en gränssnittsspecifikation (tjänstebeskrivning).

För att underlätta hanteringen och förståelsen av information inom en organisation/företag så underlättar det om man har en företagsgemensam informationsmodell. Förvaltningen informationsflödena blir effektivare om man har en företagsgemensam informationsmodell. Läs mer om förvaltning här. (länk till Förvaltning)

Mellan externa och interna delprocesser så tvingas man nästan alltid till att göra en översättning mellan de olika informationsdefinitionerna.

Information och informationsflöden är hjärtat och blodomloppet i alla integrationer.