Implementation | integrera

Implementation

Målet med implementationen av varje integrationslösning är att tillgängliggöra information på ett sätt som gör lösningen förvaltningsbar och kostnadseffektiv samtidigt som den är förberedd för kommande förändringar.

En väl strukturerad implementation som baserar sig på grundprinciper som lös koppling, återanvändbarhet, testbarhet och ett agilt arbetssätt är vårt sätt att nå dit!

Vi hjälper dig:Skapa och anpassa mönster för att snabbt och kostnadseffektivt kunna utveckla återanvändbara och väl dokumenterade integrationer.
Dimensionera och installera integrationsplatforms komponenter. Vi har lång erfarenhet av ett antal integrationsplattformar som bl.a. BizTalk, IBM WebSphere, WebMethods, Progress Sonic, ServiceMix/Camel.

Designa lösningar som är testbara och att sätta upp lösningar för automatiserade tester. På detta sätt är det lätt att göra förändringar i kod eller konfiguration utan att behöva oroas över att det skulle äventyra stabiliteten.

Skapa komponenter som underlättar deployment. En integrationslösning består av många olika komponenter så det finns en komplexitet bara i att “rulla ut” lösningen.

Vår långa erfarenhet av integrationsmönster kombinerat med allmän systemerfarenhet gör att vi är redo att hjälpa dig med nästa utmaning!