Arkitektur | integrera

Arkitektur

Integrera har hjälpt till i många integrations- och SOA-projekt med att skapa en arkitektur som fungerar i ett organisationsövergripande perspektiv där höga krav på flexibilitet, säkerhet och prestanda ställs. Vi kan hjälpa även er med att sätta en initial SOA-arkitektur eller genomlysa en befintlig arkitektur och komma med förbättringsförslag.

Att informationsförsörja ett IT-systemlandskap kan man göra på många olika sätt. Men för att informationsförsörjningen ska hjälpa verksamheten att uppnå avsedda mål, måste den struktureras. Integrationsarkitekturen sätter grunden för att informationsförsörjningen kan ske med de kvaliteter som är viktiga för just den egna organisationen och dess specifika affärsprocesser.

Man kan, och bör, fråga sig vilka kvaliteter som är viktiga just för mig? Är det volym- och prestandakvaliteter som förmåga att hantera stora informationsvolymer snabbt? Är det kanske flexibilitet, för att enkelt kunna introducera nya system eller avveckla gamla? Eller är det kanske agilitet och förändringsbarhet, för att kunna agera snabbt på förändrade affärskrav och processer? Ofta är det en kombination av dessa, och andra, kvaliteter som är viktiga, och hur den mixen ser ut är vad som styr hur arkitekturen ska utformas.

Med en lämpligt utformad och genomförd arkitektur har övriga delar av informationsförsörjningsstrategin bäst förutsättningar att komma framåt effektivt och med låg risk. Implementationsprojekten vet vilken riktning som ska väljas och har ett ramverk att arbeta inom, testpersonerna vet vad som är viktigast att verifiera och förvaltningssituationen har en förståelse både för hur informationsförsörjningslösningen ser ut, anledningarna till det och har lätt att utveckla lösningen även efter de initiala projekten.

Vad vi gör

Vi hjälper er att analysera och kravställa er informationsförsörjningssituation för att etablera vilka kvaliteter som är styrande för just er. I samklang med det väljer vi sedan ut integrationsarkitekturella mönster, bildandes en arkitekturell blueprint som sedan kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med plattformsval, implementation, test och förvaltning.