Analys | integrera

Analys

Varje organisation har sina unika behov av information och informationsflöden. Analysen är en viktig del av varje projekt för att säkerställa att integrationsinvesteringen blir kostnadseffektiv. Genom att utreda och dokumentera de befintliga IT-systemen, deras integrationer och framförallt dess informationsbehov, skapas en utgångspunkt för att styra sina integrationsinvesteringar, bli medveten om företagets mest kritiska områden och utifrån detta välja en väg framåt. Detta presenteras i integrationskartan. Ett medvetet val kan stödja IT-miljön att uppnå en mer harmoniserad arkitektur, större driftsäkerhet och att kostnader kan synliggöras och hanteras medvetet.Genom att utgå från befintliga processer och dess informationsbehov kan medvetna val i integrationslösningen göras som stödjer informationsbehovet, information av rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt, åtkomlig av rätt personer och till en låg förvaltningskostnad.

Över tid kan systemintegrationskartan användas för att medvetet styra förändringar i IT-landskapet och dess förändringar för att fortsatt minimera kostnader.För att underlätta hanteringen av information inom en organisation/företag så underlättar det om det finns en företagsgemensam informationsmodell så att alla talar samma språk.Tillsammans med en övergripande informationsmodell blir integrationskartan det ramverk på vilka man stödjer arbetet i allt från planering till implementation och dokumentation. Gemensamma begrepp skapar flexibla informationsstrukturer som kan överleva förändringar där en del även hanteras genom tydlig strategi för att hantera masterdata.Vår metod innefattar en eller flera workshops där vi går igenom befintlig integrationssituation. Vid behov kan vi även konsulteras i andra beslut med utgångspunkt i systemintegrationskartan, beslut runt vägval och förändringsarbete.