Övervakning | integrera

Övervakning

Säkerställ din drift av företagets integrationerIntegrationsplattformen ser till att informationen flödar mellan företagets system. Den tar emot, sorterar och vidarebefodrar informationen. Så länge allt fungerar är det frid och fröjd. När det däremot inte fungerar kan konsekvenserna snabbt bli omfattande och skapa kedjereaktioner i berörda system.För att minska affärspåverkan är det viktigt att upptäcka fel i integrationsflödena så snabbt som möjligt. Det är då integrationsövervakning behövs.En genomtänkt och väl implementerad övervakningsstrategi ser till att:Visa aktuell status på informationsförsörjningen och på flödena inom organisationen (BAM - business activity monitoring).Larma direkt när ett fel inträffar. (t.ex när affärsinformation fastnar mellan system). Varna om resurser närmar sig en kritisk gräns. (t.ex disk, minne).Informera vilka åtgärder man ska ta vid fel i olika integrationer.Logga relevant information som kan användas vid felsökning eller som statistiskt beslutsunderlag för förändringar av befintliga integrationer.Vi hjälper er att sätta upp en genomtänkt övervakningsstrategi genom att:Föreslå, installera och konfigurera rätt övervakningsapplikation för din integrationsplattform, till exempel:Biztalk 360Mule Enterprise Management Eller en egen specialanpassad lösning för specifika behov. Under implementationsfasen av en ny integration tar vi hänsyn till hur övervakningen av integrationen ska ske - t ex genom att kravställa vilken information som bör loggas, designa integrationslösningen så att det är lätt att följa informationen i flödet, utveckla med validering av information i åtanke så att inte felaktig information skräpar ner långt ner i integrationsflödet vilket gör felsökningen mer tidskrävande. En framtidssäker strategi för besparingar. Med en bra övervakningsstrategi vinner ni:Pengar. Med en övervakning som automatiserar loggläsning och manuella kontroller minskar behovet av resurser som ägnar tid åt att se om systemen.Tid för mer utveckling. Genom att upptäcka felen innan konsekvenserna blir för stora går det även snabbare att åtgärda dessa.Tydlighet gentemot beställare. Det går inte att dölja brister i en integration när driftinformationen tillgängliggörs och blir användbar för statistisk uppföljning.En god nattsömn. Med larm som slår till, tydliga instruktioner för vad som ska göras och vem som ska agera känner man sig väl förberedd när en incident uppstår. En förvaltningsbar integrationslösning. Ur informationsförsörjningsperspektivet är övervakningen den del som garanterar att de externa parterna verkligen fick den information de skulle få - och är den enskilda plats där vi kan åskådliggöra att allt fungerar som det ska! Övervakningens centrala plats gör den dessutom till en lämplig punkt att följa aktiviteterna i organisationen - BAM (Business Activity Monitoring)