1 / 9

Vårt erbjudande

Oavsett om ni behöver hjälp med en del av er integrationslösning eller hela kedjan kan Integrera hjälpa er att skapa en stabil, förvaltningsbar och kostnadseffektiv integrationslösning.

Integrationshjulet

2 / 9

Analys

Varje organisation har sina unika behov av information och informationsflöden. Analysen är en viktig del av varje projekt för att säkerställa att integrationsinvesteringen blir kostnadseffektiv. 

Läs mer
3 / 9

Krav

Utgångspunkten för systemutveckling är alltid verksamhetens behov. Att fånga upp rätt krav från verksamheten är därför grunden i varje lyckat utvecklingsprojekt. Att korrekt tolka verksamhetskraven till integrationsspecifika krav kräver erfarenhet och är nyckeln till en lyckad integrationslösning.

Läs mer
4 / 9

Arkitektur

Integrera har hjälpt till i många integrations- och SOA-projekt med att skapa en arkitektur som fungerar i ett organisationsövergripande perspektiv där höga krav på flexibilitet, säkerhet och prestanda ställs. Vi kan hjälpa även er med att sätta en initial SOA-arkitektur eller genomlysa en befintlig arkitektur och komma med förbättringsförslag.

Läs mer
5 / 9

Implementation

Målet med implementationen av varje integrationslösning är att tillgängliggöra information på ett sätt som gör lösningen förvaltningsbar och kostnadseffektiv samtidigt som den är förberedd för kommande förändringar.

Läs mer
6 / 9

Test

Integrera har lång erfarenhet av att verifiera integrationslösningar och vi vet hur viktigt det är att snabbt och effektivt kunna verifiera en lösning för att realisera en vision.

Läs mer
7 / 9

Förvaltning

Med tiden förändras IT-landskapet. Integration är en viktig del för att förenkla förändringsprocessen. Integrera har stor erfarenhet av både små och stora förvaltningsuppdrag, vi kan hjälpa er att hitta den modell som passar just er.

Läs mer
8 / 9

Övervakning

Säkerställ din drift av företagets integrationerIntegrationsplattformen ser till att informationen flödar mellan företagets system. Den tar emot, sorterar och vidarebefodrar informationen. Så länge allt fungerar är det frid och fröjd. När det däremot inte fungerar kan konsekvenserna snabbt bli omfattande och skapa kedjereaktioner i berörda system.

Läs mer
9 / 9

Information

Att lyckas med integrationsprojekt handlar mycket om att lyckas med kommunikationen mellan berörda parter. Ett kraftfullt verktyg för att undvika missförstånd är att ha tydliga definitioner av begrepp och informationsstrukturer.

Läs mer